Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Pravidla a předpisy pro výuku na KMP

Pravidla pro udělování zápočtů v předmětech Mechanika I, Mechanika II, Mechanika III, Pružnost a pevnost I, Pružnost a pevnost II

Pro získání zápočtu v uvedených předmětech je třeba splnit následující požadavky:

1) Student získá v průběhu semestru minimálně 2,5 bodu z kontrolních testů.

Za úspěšně absolvovaný test je možné získat maximálně 1 bod. Během semestru budou ohlášeny celkem 4 testy nebo jiné úlohy, za které je možné bod získat. Přesné podmínky stanovuje garant předmětu, resp. vyučující.

2) Účast na cvičeních je povinná, student může mít maximálně 3 absence v docházce na cvičení.

 

Udělování zápočtů pro studenty kombinovaného studia pro předměty Mechanika III a Pružnost a pevnost I

Pokud garant předmětu nebo vyučující v kombinovaném studiu (KS) nestanoví jinak, budou zápočty studentům kombinovaného studia v předmětech vyučovaných katedrou udělovány následujícím způsobem:

Podmínkou pro udělení zápočtu bude úspěšné absolvování testu ve vypsaných termínech ve dnech, kdy jsou vypsány termíny zkoušek příslušného předmětu před začátkem písemné části vlastní zkoušky.
Pokud studenti zápočet získají, mohou pokračovat ve skládání zkoušky.
Konečný termín pro získání zápočtu je 7. 7. 2023.  Na zápočtový test je třeba se přihlásit ve STAGu.
Udílení zápočtů pro studenty KS zpravidla zajišťuje pedagog, který vede výuku v daném předmětu akademického roku a který vypisuje termíny na zápočet ve STAGu v kolonce „zápočet před zkouškou“ , nebo garant předmětu.
U ostatních předmětů pravidla pro udělování zápočtů stanovuje garant předmětu.

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení