Skip to Content

Seminář - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti a Česká společnost pro mechaniku pořádají 24. ročník semináře

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019

který se koná dne 21. listopadu 2019 na Technické univerzitě v Liberci.


Tématické okruhy

    Nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh
    Řešení průmyslových problémů metodou konečných prvků
    Implementace moderních numerických metod

Program

program-vkmkp-2019.pdf

Důležité datumy

      7. října 2019 - termín zaslání abstraktu
    22. října 2019 - termín zaslání abstraktů
    30. října 2019 - oznámení vybraných příspěvků
      1. listopadu 2019 - přihlášení a úhrada vložného
    10. listopadu 2019 - přihlášení a úhrada vložného
    21. listopadu 2019 - konání semináře

Registrace

    Chcete-li se zúčastnit semináře, pošlete vyplněný
    registrační formulář na adresu lubomir.sivcak@tul.cz.
    Do předmětu zprávy uveďte Seminář-registrace.
    Děkujeme.

Vložné

   1000 Kč (55 €)
   Informace o způsobu platby budou následovat.

Informace o platbě

    Platba semináře VKMKP 2019 probíhá automaticky
    pomocí webové aplikace TUL na adrese
    https://shop.tul.cz/form/e401dd5eeb92b37f3a07fabcb63ceb80

    Platba je možná  převodem prostřednictvím zálohové  faktury nebo
    eventuálně platební kartou.
    Zálohová faktura bude automaticky doručena na Vámi uvedený email.

Informace o ubytování

    V případě Vašeho zájmu můžeme zajistit ubytování v areálu kolejí Harcov.
    Ubytování rezervujte u p. Veroniky Dvořákové na telefonu 485 355 250 
    nebo emailem veronika.dvorakova@tul.cz

Informace o stravování

    Pokud máte nějaké požadavky na vegetariánskou stravu kontaktujte p. 
    Veroniku Trnkovou veronika.trnkova@tul.cz

Místo konání konference

    Budova M (Areál vysokoškolských kolejí Technické univerzity v Liberci - Starý Harcov),
    17. listopadu 584,
    460 15 Liberec

mapa vkmkp 2019

Programový výbor

    prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
    prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
    prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
    doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
    Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
    Ing. Jiří Plešek, CSc.
    Ing. Jaroslav Petrásek, CSc.
    doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

Jednací jazyk

    Český jazyk
    Slovenský jazyk
    Anglický jazyk

Minulé ročníky

    2018 - ZČU v Plzni
    2017 - ČVUT V PRAZE
    2016 - VUT v Brně
    2015 - Ústav termomechaniky AV ČR
    2014 - ZČU v Plzni

Další informace budou zveřejňovány postupně.

 

PřílohaVelikost
registrace-formular-vkmkp.pdf156.72 KB
program-vkmkp-2019.pdf842.9 KB


page | about seo