Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Rovinná soustava sil - grafické řešení

Grafická konstrukce výslednice obecné rovinné soustavy sil. Zde se jedná o soustavu čtyř sil.

Na levé nákresně jsou vektory sil. Můžeme manipulovat s jejich počátečními a koncovými body. Na pravé nákresně je zkonstruována výslednice a vytvořen pólový obrazec (pólem je možné manipulovat).

Jednotlivé paprsky pólového obrazce na pravé nákresně jsou označené p0 až p4, odpovídající paprsky na levé nákresně nesou označení pp0 až pp4. Síly jsou na levé nákresně pojmenovány F1 až F4, zatímco na pravé nákresně F1o až F4o

Jak víme, trojice přímek, která na pravé nákresně tvoří trojúhelník, bude na levé nákresně procházet jedním bodem. Jedná se například o trojice [p1, p2, F2o] a [pp1, pp2, F2] atd.

Můžete se přesvědčit, že volba polohy pólu neovlivňuje řešení. To, jak si polohu pólu zvolíte se projeví pouze tím, jak přehledné a přesné grafické řešení bude.