Skip to Content

Seminář z pružnosti a pevnosti 1

Katedra v akademickém roce 2016/2017 otevírá pro studenty 2. ročníku volitelný předmět Seminář z pružnosti a pevnosti 1.

Zadání semestrálních prací z PP2

Zadání semestrálních prací pro předmět Pružnost a pevnost 2

Uznávání zápočtů - zimní a letní semestr 2015/16

Informace o uznávání zápočtů u předmětů vyučovaných katedrou naleznete v záložce

E-learning

Pro potřeby studentů, byla provizorně spuštěna starší verze příkladů z e-learningu.

Vybrané kapitoly z inženýrské mechaniky - Kinematika

Kurz je tématicky orientován na prohloubení znalostí v oblasti kinematiky bodu, tělesa, soustav těles a mechanismů s  názorným řešením &

Náhradní zápočtový test z KIN

Níže uvedení studenti se mohou dostavit na náhradní zápočtový test z KIN dne 3.2.2016 v 10:00 v G202. Studenti označení * pouze v případě, že mohou doložit úspěšné složení zkoušky z MAT IA.

Studuj pětiletý inženýrský obor Aplikovaná mechanika!

APLIKOVANÁ MECHANIKA - OBOR PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

Constitutive Models for Rubbers IX

Právě vyšla publikace Constitutive Models for Rubbers IX - sborník z mezinárodní konference ECCMR 2015 pořádané katedrou mechaniky, pružnosti a pevnosti TUL. Editorkami sborníku jsou Bohdana Marvalová a Iva Petríková a vydavatelem je Taylor & Francis.

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Návaznost předmětů pro PP2

Pro vykonání zkoušky z PP2 je pochopitelně nutné mít zápočet z PP2, ale také zápočet z PP1. Studentům, kteří nemají  zápočet z PP1, nic nebrání v absolvování seminářů a získání zápočtu z PP2.
V následujícím zimním zkouškovém období je většinou vypsán alespoň jeden termín z PP2.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut