Skip to Content

Skripta Dynamická únosnost a životnost

Skripta Dynamická únosnost a životnost (autoři J. Jágrová a L.

Výsledky testu z kinematiky

Výsledku testu z kinematiky v kroužku dr. Sivčáka. Na případné reklamace bude brán zřetel v průběhu následujícího cvičení.

Kinematika spojených bodů - vzorový příklad

Vzorový příklad z kinematiky spojených bodů je ke stažení v pdf.

Dokončení přednášky z kinematiky dne 8.11.2017

Text dokončení přednášky z kinematiky ze dne 8.11.2017 je k dipozici ke stažení.

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018

V přiloženém souboru naleznete témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018, která již byla vypsána na katedře mec

Uznávání a udělování zápočtů - zimní a letní semestr 2017/18

Pravidla o udělování zápočtů v předmětech Mechanika I, II, III a Pružnost a pevnost I a II, naleznete

Studuj pětiletý inženýrský obor Aplikovaná mechanika!

APLIKOVANÁ MECHANIKA - OBOR PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Syndikovat obsah


by Dr. Radut