Skip to Content

Vybrané kapitoly z inženýrské mechaniky

Kurz je tématicky orientován na prohloubení znalostí v oblasti
dynamiky bodu, tělesa, soustav těles a kmitání s  názorným řešením
úloh.

Doporučujeme studentům bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů a zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Ke stažení viz. příloha.

Výsledky zápočtové písemky z PP2 19/5/2015 - "dálkaři"

Výsledky záp. písemky 18.5.2015

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Vybrané kapitoly z inženýrské mechaniky

Kurz je tématicky orientován na prohloubení znalostí v oblasti kinematiky bodu, tělesa, soustav těles a mechanismů s  názorným řešením úloh.

Doporučujeme studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a zájemcům z řad odborné veřejnosti.

NEKONÁ SE!!!

Návaznost předmětů pro PP2

Pro vykonání zkoušky z PP2 je pochopitelně nutné mít zápočet z PP2, ale také zápočet z PP1. Studentům, kteří nemají  zápočet z PP1, nic nebrání v absolvování seminářů a získání zápočtu z PP2.
V následujícím zimním zkouškovém období je většinou vypsán alespoň jeden termín z PP2.

European Conference on Constitutive Models for Rubbers (ECCMR IX), Prague, September 1st - 4th, 2015

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti bude pořadatelem konference 9. ECCMR 2015,  konference se bude konat 1. až 4. září 2015 v hotelu Diplomat v Praze.

Předchozí konference se konaly ve dvouletých intervalech (Vídeň 1999, Hannover 2001, Londýn 2003, Stockholm 2005, Paříž 2007, Drážďany 2009, Dublin 2011 and San Sebastián 2013) a byly velmi úspěšné a přilákaly značný počet účastníků  z akademické sféry i průmyslu.

Podrobnosti o konání konference, důležité termíny a další informace naleznete na www.eccmr.cz

Cena Hejtmana Libereckého kraje pro Ing. Martina HOLUBA, absolventa oboru Aplikovaná mechanika

Absolventu oboru Aplikovaná mechanika Ing. Martinu Holubovi byla udělena Cena děkana fakulty strojní za nejlepší diplomovou práci v oboru a Cena hejtmana Libereckého kraje za vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti v roce 2014.

Ing. Martin Holub obhájil diplomovou práci na téma "Studie lehkého terenního vozidla se speciálním podvozkem". Diplomovou práci vypracoval pod vedením doc. Ing. Miroslava Šíra, CSc.

Blahopřejeme!

Pětiletý Magisterský studijní program - obor Aplikovaná mechanika

Aplikovaná MechanikaVýuka v tomto programu bude zahájena v akademickém roce 2014/2015. Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky a fyziky. V některých případech může děkan přijímací zkoušku prominout.

Dodatkový zápočtový test z Plasticity

Zápočtový test z Plasticity pro studenty denního studia, kterří dosáhli během semestru dvou bodů, bude ve středu 28.5. 2014 od 15:00 v posluchárně P10.

Zapisujte se na STAGu.

T. Hruš

Návaznost předmětů

Absolvování předmětu PP II (vykonání zkoušky a získání zápočtu) je podmíněno získáním zápočtu z předmětu PP I, viz Informace o studiu a vnitřní předpisy fakulty (šedá brožura) str. 14.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut