Skip to Content

Uznávání a udělování zápočtů - zimní a letní semestr 2017/18

Pravidla o udělování zápočtů v předmětech Mechanika I, II, III a Pružnost a pevnost I a II, naleznete

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

V přiloženém souboru naleznete témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017, která již byla vypsána na katedře mec

Studuj pětiletý inženýrský obor Aplikovaná mechanika!

APLIKOVANÁ MECHANIKA - OBOR PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Syndikovat obsah


by Dr. Radut