Skip to Content

Zadání semestrální práce na téma Křivý prut pro studenty Ing. Žáka

Zadání semestrální práce na téma Křivý prut pro studenty Ing. Žáka je v příloze.

Zadání 1. semestrální práce pro předmět Plasticita

Zadání první semestrální práce z předmětu Plasticita naleznete v příloze.

Zadání 1. semestrální práce z PPII pro kroužek T. Hruše (pondělí 8:50)

Zadání první semestrální práce z PPII naleznete v příloze.

Termín odevzdání: 13.3. 2017.

Přednášky profesora Alexandera Liona - 23.1. a 27.1.2017

V týdnu od 23.1. přijel na pozvání vedoucí  katedry doc. Petríkové prof. A. Liona z Universität der Bundeswehr München.

Uznávání zápočtů - zimní a letní semestr 2016/17

Informace o uznávání zápočtů u předmětů vyučovaných katedrou naleznete na adrese http:/

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

V přiloženém souboru naleznete témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017, která již byla vypsána na katedře mec

Seminář z pružnosti a pevnosti 1

Katedra v akademickém roce 2016/2017 otevírá pro studenty 2. ročníku volitelný předmět Seminář z pružnosti a pevnosti 1.

E-learning

Pro potřeby studentů, byla provizorně spuštěna starší verze příkladů z e-learningu.

Vybrané kapitoly z inženýrské mechaniky - Kinematika

Kurz je tématicky orientován na prohloubení znalostí v oblasti kinematiky bodu, tělesa, soustav těles a mechanismů s  názorným řešením &

Náhradní zápočtový test z KIN

Níže uvedení studenti se mohou dostavit na náhradní zápočtový test z KIN dne 3.2.2016 v 10:00 v G202. Studenti označení * pouze v případě, že mohou doložit úspěšné složení zkoušky z MAT IA.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut