Skip to Content

Zadání semestrálních prací z PP2

Zadání semestrálních prací pro předmět Pružnost a pevnost 2

Uznávání zápočtů - zimní a letní semestr 2015/16

Informace o uznávání zápočtů u předmětů vyučovaných katedrou naleznete v záložce

E-learning

Pro potřeby studentů, byla provizorně spuštěna starší verze příkladů z e-learningu.

Vybrané kapitoly z inženýrské mechaniky - Kinematika

Kurz je tématicky orientován na prohloubení znalostí v oblasti kinematiky bodu, tělesa, soustav těles a mechanismů s  názorným řešením &

Náhradní zápočtový test z KIN

Níže uvedení studenti se mohou dostavit na náhradní zápočtový test z KIN dne 3.2.2016 v 10:00 v G202. Studenti označení * pouze v případě, že mohou doložit úspěšné složení zkoušky z MAT IA.

Studuj pětiletý inženýrský obor Aplikovaná mechanika!

APLIKOVANÁ MECHANIKA - OBOR PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

Constitutive Models for Rubbers IX

Právě vyšla publikace Constitutive Models for Rubbers IX - sborník z mezinárodní konference ECCMR 2015 pořádané katedrou mechaniky, pružnosti a pevnosti TUL. Editorkami sborníku jsou Bohdana Marvalová a Iva Petríková a vydavatelem je Taylor & Francis.

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Návaznost předmětů pro PP2

Pro vykonání zkoušky z PP2 je pochopitelně nutné mít zápočet z PP2, ale také zápočet z PP1. Studentům, kteří nemají  zápočet z PP1, nic nebrání v absolvování seminářů a získání zápočtu z PP2.
V následujícím zimním zkouškovém období je většinou vypsán alespoň jeden termín z PP2.

Cena Hejtmana Libereckého kraje pro Ing. Martina HOLUBA, absolventa oboru Aplikovaná mechanika

Absolventu oboru Aplikovaná mechanika Ing. Martinu Holubovi byla udělena Cena děkana fakulty strojní za nejlepší diplomovou práci v oboru a Cena hejtmana Libereckého kraje za vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti v roce 2014.

Ing. Martin Holub obhájil diplomovou práci na téma "Studie lehkého terenního vozidla se speciálním podvozkem". Diplomovou práci vypracoval pod vedením doc. Ing. Miroslava Šíra, CSc.

Blahopřejeme!

Syndikovat obsah


by Dr. Radut