Skip to Content

E-learning

Pro potřeby studentů, byla provizorně spuštěna starší verze příkladů z e-learningu.

Vybrané kapitoly z inženýrské mechaniky - Kinematika

Kurz je tématicky orientován na prohloubení znalostí v oblasti kinematiky bodu, tělesa, soustav těles a mechanismů s  názorným řešením &

Náhradní zápočtový test z KIN

Níže uvedení studenti se mohou dostavit na náhradní zápočtový test z KIN dne 3.2.2016 v 10:00 v G202. Studenti označení * pouze v případě, že mohou doložit úspěšné složení zkoušky z MAT IA.

Studuj pětiletý inženský obor Aplikovaná mechanika!

APLIKOVANÁ MECHANIKA - OBOR PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

JEDINÝ PĚTILETÝ UCELENÝ INŽENÝRSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  NA STROJNÍCH FAKULTÁCH V ČR

Aplikovaná Mechanika

Constitutive Models for Rubbers IX

Právě vyšla publikace Constitutive Models for Rubbers IX - sborník z mezinárodní konference ECCMR 2015 pořádané katedrou mechaniky, pružnosti a pevnosti TUL. Editorkami sborníku jsou Bohdana Marvalová a Iva Petríková a vydavatelem je Taylor & Francis.

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Návaznost předmětů pro PP2

Pro vykonání zkoušky z PP2 je pochopitelně nutné mít zápočet z PP2, ale také zápočet z PP1. Studentům, kteří nemají  zápočet z PP1, nic nebrání v absolvování seminářů a získání zápočtu z PP2.
V následujícím zimním zkouškovém období je většinou vypsán alespoň jeden termín z PP2.

Cena Hejtmana Libereckého kraje pro Ing. Martina HOLUBA, absolventa oboru Aplikovaná mechanika

Absolventu oboru Aplikovaná mechanika Ing. Martinu Holubovi byla udělena Cena děkana fakulty strojní za nejlepší diplomovou práci v oboru a Cena hejtmana Libereckého kraje za vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti v roce 2014.

Ing. Martin Holub obhájil diplomovou práci na téma "Studie lehkého terenního vozidla se speciálním podvozkem". Diplomovou práci vypracoval pod vedením doc. Ing. Miroslava Šíra, CSc.

Blahopřejeme!

Setkání ústavů a kateder mechaniky z České a Slovenské republiky

Ve dnech 28. - 30. 5. 2012 katedra uspořádala Setkání ústavů a kateder mechaniky z České a Slovenské republiky. Tato akce se koná tradičně každé dva roky a zúčastňují se jí zpravidla 2 až 4 zástupci kateder nebo ústavů mechaniky nebo pružnosti a pevnosti ze strojních nebo příbuzných fakult.

Katedra mechaniky se zapojila do zajímavého projektu

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti se zapojila do projektu zabývajícího se zvýšením životnosti pásových dopravníků, které jsou využívány k přepravě skrývky v rámci Dolů Bílina a

Syndikovat obsah


by Dr. Radut