Skip to Content

Uznávání a udělování zápočtů v zimním a letním semestru 2019/20

Studentům budou uznány zápočty z předmětů vyučovaných katedrou získané v předchozím akademickém roce 2018/19 za těchto podmínek: zápoč

Pozvánka na přednášky profesora Jeana-Benoit Le Cama

Katedra mechaniky, pružnosi a pevnosti a Česká společnost pro mechaniku
Vás zvou na přednášky profesora Jeana-Benoit Le Cama z University Rennes 1, Francie.

Uznávání a udělování zápočtů v zimním a letním semestr 2018/2019

Studentům budou uznány zápočty z předmětů vyučovaných katedrou (s výjimkou předmětu Pružnost a pevnost 1) získané v předchozím akademickém ro

Skripta Dynamická únosnost a životnost

Skripta Dynamická únosnost a životnost (autoři J. Jágrová a L.

Výsledky testu z kinematiky

Výsledku testu z kinematiky v kroužku dr. Sivčáka. Na případné reklamace bude brán zřetel v průběhu následujícího cvičení.

Kinematika spojených bodů - vzorový příklad

Vzorový příklad z kinematiky spojených bodů je ke stažení v pdf.

Dokončení přednášky z kinematiky dne 8.11.2017

Text dokončení přednášky z kinematiky ze dne 8.11.2017 je k dipozici ke stažení.

Studuj pětiletý inženýrský obor Aplikovaná mechanika!

APLIKOVANÁ MECHANIKA - OBOR PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

Aplikovaná mechanika - studijní plán

Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství
Obor: Aplikovaná mechanika

1. rok studia

Syndikovat obsah


by Dr. Radut