Skip to Content

Uznávání zápočtů v akademickém roce 2022/2023

Studentům budou uznány zápočty z předmětů vyučovaných katedrou získané v předchozím akademickém roce 2021/22 za těchto podmínek:

Uznávání zápočtů z předmětů PP1. STA. DYN pro letní semestr 2021/2022

Zápočty se budou uznávat na základě dodaného zápisového listu (pouze zápočty udělené v akademickém roce 2020/2021) a žádosti.

Uznávání zápočtů v akademickém roce 2021/2022

Studentům budou uznány zápočty z předmětů vyučovaných katedrou získané v předchozím akademickém roce 2020/21 za těchto podmínek: zápoč

Témata bakalářských prací na rok 2021/2022

Témata bakalářských prací na rok 2021/2022:

Pravidla a předpisy pro výuku na KMP

Pravidla pro udělování zápočtů v předmětech Statika, Kinematika, Dynamika, Pružnost a

Konference AM 2021 - Sborník příspěvků

Texty čláků z konference AM 2021 ke stažení jako pdf dokument.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut