Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Kontaktní informace

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Budova G
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 
tel: +420 485 352 950, +420 485 352 947
email: david.cirkl@tul.cz

Adresa pro korespondenci:

Technická univerzita v Liberci

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení