Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Oblast výzkumu a inovací

Výzkum na katedře se realizuje v následujících směrech a oborech:

 • vibroizolace mechanických systémů

Jedná se o základní a aplikovaný výzkum materiálů, komponentů a strojů z hlediska potlačování škodlivých vibrací s ohledem na interakci s člověkem jako biomechanickým systémem.

    

 • experimentální a analytický výzkum mechanických vlastností anizotropních nelineárních materiálů

 

 

 

 • biomechanika

   

Podrobnosti naleznete zde

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení