Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Mohrova kružnice

Mohrova kružnice

Interaktivní aplikace Mohrova kružnice. 

(možná bude třeba chvíli vyčkat na spuštění pluginu)

V aplikaci je možné nastavit hodnoty složek napětí pro rovinnou napjatost. Aplikace zkonstruuje Mohrovy kružnice a vypočítá hlavní napětí, maximální smykové napětí a znázorní polohu hlavních rovin.

Aplikaci je možné používat pro ověřevní vlastních výpočtů rovinné napjatosti nebo k ujasnění si vlastností Mohrovy kružnice.

Tomáš Hruš

Přílohy:

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení