Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Významné výsledky vědy a výzkumu

Podporované výzkumnými záměry:

 • Vibroizolační systémy - pružně uložené sedačky řidičů,
  sanitní lehátka, kabiny řidičů  a operátorů a pružná uložení podvozků.
 • Vibroizolační prvky a systémy zahrnující různé typy tlumičů, pružin a  kombinovaných jednotek a výzkum základních charakteristik pružících elementů.
 • Pevnostní a životnostní výpočty strojních součástí.
 • Experimentální a teoretický výzkum viskoelastických vlastností pryží a pryžových  kompozitů.
 • Experimentální vibrační plošina se šesti stupni volnosti pro biomechanický výzkum v oblasti zatížení lidského organismu zrychlením obecného směru.
 • Robotizovaný podvozek pro sociálně zdravotní aplikace.
 • Aplikační software pro výpočet kinematiky 3D vibrační plošiny.

Podporované z veřejných zdrojů (výzkumná centra, GAČR, MPO apod.):

Podporované z ostatních veřejných a neveřejných zdrojů:Zpřesňování makro modelu planžetového ventilu a jeho důkladná experimentální verifikace.

 • Vyvinutí metodiky hodnocení tribologických vlastností plechu v procesu tažení.
 • Teoretický a experimentální výzkum aktivního řízení pneumatické pružiny sedačky řidiče ve spolupráci s Fakultou mechatroniky TU v  Liberci.
 • Systém pro zvětšení zdvihu závěsů kol vozidel.
 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení