Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Tenzory deformace

Zvolte si pole posuvů, určete polohu boduv tomto poli a zvolte si některý z tenzorů deformace. Aplikace vám vypočítá některé vlastnosti zvoleného tenzoru a vykreslí jeho kvadriku.

T. Hruš

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení