Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Zápočty

Zápočty pro studenty KS:

Student kombinovaného studia může získat zápočet splněním úvodního příkladu na některém z vypsaných termínů zkoušky z Kinematiky. Pokud uspěje, může pokračovat dále ve zkoušce. Podmínkou je, aby student u registrace před zkouškou prokázal, že studuje v kombinované formě studia - zápis v indexu.
Zkouška:

Podmínkou účasti na zkoušce je přihlášení prostřednictvím STAGu a předložení výkazu o studiu (indexu).

Průběh zkoušky:

  1. student absolvuje úvodní test (příklad),
  2. pokud v testu uspěje (hodnocení známkou 1 až 3), může pokračovat dále ve zkoušce,
  3. v opačném případě bude ohodnocen známkou "4".
  4. celkové hodnocení zkoušejícím bude provedeno zkoušejícím po klasifikaci všech absolvovaných příkladů (včetně úvodního testu) nebo písemných otázek.