Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Věda a výzkum

Věda a výzkum

 • Výzkumný záměr – Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů
 • Výzkumné centrum „TEXTIL“ – Optimalizace a inovace vybraných uzlů textilních strojů
 • Další výzkumné aktivity – kompozity, robotika, biomechanika
 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení