Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

3D tisk prototypů

Nabízíme výrobu prototypů a forem na 3D tiskárně Zcorp310

Jedná se o technologií spojování prášku nanášeným pojivem. Tato technologie byla vyvinuta a uvedena na trh americkým výrobcem, firmou Z Corporation a plným právem si zaslouží přívlastek "rychlá". Bez nadsázky lze hovořit o nejrychlejším způsobu výroby modelů.

S ohledem na princip, který je velmi podobný obyčejným inkoustovým tiskárnám, jsou stroje známé také pod označením "3D tiskárny". Tyto tiskárny ovšem nepoužívají inkoust, ale lepidlo, které je po vrstvách nanášeno na prášek. Výsledkem jsou prostorové modely s vysokou přesností. Více na www.zcorp.com.

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení