Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Vypsaná témata pro Projekt I

Projekt I je rozvrhován a je hodnocen známkou jako klasifikovaný zápočet. Pokud byste chtěli řešit některá z nabízených témat, prosím, kontaktujte vedoucí/ho projektu a další podrobnosti řešte s ním.

Volná jsou témata, u kterých nejsou uvedena jména řešitele.

 

Temata_Projekt_I.pdf

 

 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení