Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Uznávání zápočtů v akademickém roce 2022/2023

Studentům budou uznány zápočty z předmětů vyučovaných katedrou získané v předchozím akademickém roce 2021/22 za těchto podmínek:

Zápočet byl získán ve studijním programu  na Strojní fakultě TUL v době od prosince 2021 do srpna 2022.  Zápočty staršího data uznány nebudou.
Zápočty za předchozí akademický rok budou uznávány po zaslání žádosti s přiloženým zápisovým listem.

Žádosti zasílejte emailem na sekretariát katedry KMP:

 

jarmila.calkova@tul.cz

 

Žádosti o uznání předmětů vyučovaných v letním semestru 2022/2023, (Statika, Dynamika a Pružnost pevnost I) budou přijímány do 21.3. 2023. Zápočet bude všem, kteří splnili podmínky pro uznání zápočtu, zapsán do STAGu neprodleně po tomto datu.

Podmínky pro udělování zápočtů v předmětech vyučovaných katedrou v bakalářských studijních programu Strojírenství naleznete zde.

 

 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení