Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Laboratoře na katedře

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti disponuje následujícím laboratorním zázemím:

 • Laboratoř experimentální mechaniky

Slouží k výzkumu základních charakteristik pružících elementů, např. polyuretanových pěn sedáků, pryží, kompozitů, a biomechanických materiálů, při statickém nebo dynamickém zatížení s ohledem na únavu materiálu, teplotu prostředí apod. Laboratoř je vybavena zatěžovacím zařízením Tiratest pro statické a kvazistatické zkoušky tahem, ohybem a tlakem do výše 10kN, a zatěžovacím zařízením Instron 30kN s optickým videoextenzometrem, optickým zařízením pro měření deformací ve 3D ISTRA a elektrodynamickým pulsátorem Instron s maximálním zatížením do 3kN pro zjišťování dynamických vlastností a únavové testy.

 • Laboratoř kompozitních materiálů

Slouží k výzkumu a výrobě kompoztních materiálů, smart materiálů a jiných pokročilých matweriálů.  Laboratoř je vybavena lisem s regulací teploty a tlaku, pilou pro dělení materálů Metalco, přesnými lanoratorními váhami.

 • Laboratoř numerických simulací

Je vybavena PC a grafickými pracovními stanicemi, používanými k nejnáročnějším výpočtům v mechanice tuhých a poddajných těles a jejich soustav.

 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení