Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Publikační činnost

Na této stránce uvádíme výčet publikační činnosti všech členů katedry za roky 2008 - 2011.

Teze disertačních prací s ISBN

Kolčava, L.: Analýza dynamických účinků vibračního kladeče netkaných textilií.  Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2008, ISBN 978-807372-359-0.

Sivčák M.: Dynamika vibroizolačního systému s více stupni volnosti, Technická univerzita v Liberci, 2009, ISBN 978-80-7372-547-1.

Ondrášek J.: vyvažování setrvačných účinků těles při periodickém vratném pohybu. Technická univerzita v Liberci, 2009, ISBN 978-80-7372-520 - 4.

Odborná kniha, monografie

Marvalova B., Modelling of  magnetosensitive elastomers,  Chap. 15 (pp.265-280) in Recent Advances in Modelling and Simulation, G. Petrone and G. Cammarata, I-Tech Education and Publishing, Wiena, 2008, ISBN 978-3-902613-25-7.

Sága M., Žmindák, M., Dekýš, V., Sapietová, A., Segľa, Š., Vybrané metódy analýzy a syntézy mechanických sústav, VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline, Dugaprint, s.r.o., pp. 360. ISBN 978- 80-89276-17-2. (20%). Recenzenti: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici, doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.

Höschl C.: Eseje o mechanice. Technická univerzita v Liberci 2009. ISBN 978-80-7372-455-9. Recenzent ve Strojnickém časopise prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Vodičková, S., Vaverka, F., Segľa, Š., Biomechanika lyžařského oblouku – fáze oblouku, Technická univerzita v Liberci, 2010, pp. 199. ISBN 978-80-7372-653-9. (33%). Recenzenti: prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD., doc. Dr. Karel Jelen, CSc.

Skripta (lektorovaná)

Frydrýšek K., Marvalová B., Jágrová J.:Vybrané kapitoly z pružnosti a plasticity 1, FS VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1855-9, prof. Ing. Stanislav Holý, CSc., Ostrava 2008, pp.124 (skriptum). (50%)

Lukáš, D. a kolektiv (2008), Zdravotnické textilie, díl II. Asociace inovačního podnikání ČR, Design a výroba  Radix, spol. s r.o., Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., strana 215 – 229. (10%)

Vrzala,R., Petríková,I.: Mechanika I (Statika). Skriptum TUL, Liberec  2010.

Články v recenzovaných časopisech s Impact factorem

Hajek P.,Bajgar J., Slizova D., Krs O., Kuca K., Capek L., Fusek J.: Different inhibition of acetylcholinesterase in selected parts of the rat brain following intoxication with VX and russian VX. Drug and Chemical Toxicology 2008, p. 1234-1239, ISSN 0148-0545, IF 1.239 (20%)
Capek, L.,Simunek, A., Slezak, R., Dzan, L.: Influence of the orientation of the Osstell transducer during measurement of dental implant stability using resonance frequency analysis: a numerical approach. Medical Engineering & Physics 31 (2009), ISSN: 1350-4533, 764–769, IF 2.216 (60%)

Buchvald, P., Capek, L., Suchomel, P.: Počítačem modelované náhrady kostních defektů lební klenby, Česká a slov. neurologie a neurochirurgie 2/2009, ISSN 1210-7859, IF 0.319 (50%)

Simunek et al.: Stability Development during Healing of Immediately Loaded Dental Implants With Alkali-Treated Surface, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, ISSN 0901-5027 , IF 2.09 (10%)

Filip, M.,Linzer, P.,Čapek, L., Němeček, P., Hájek P.:,Rezonanční frekvenční analýza při zjišťování stability náhrady meziobratlové ploténky v bederní páteři - experiment, Česká a slov. neurologie a neurochirurgie 2009,72/105 (suppl 1) p.543, , ISSN 1210-7859, IF 0.319 (30%)

Hajek, P., Bajgar, J., Slizova, D., Krs, O., Kuca, K., Capek, L., Fusek, J.: Different inhibition of acetylcholinesterase in selected parts of the rat brain following intoxication with VX and Russian VX. Drug and Chemical Toxicology, Informa Pharmaceutical Science, 32 (2009), pp. 1-8, ISSN 0148-0545, IF 1.058 (10%)

Bajgar, J., Hajek, P., Karasova Zdarova, J., Kassa, J., Paseka, A., Slizova, D., Krs, O., Kuca, K., Jun, D., Fusek, J., Capek, L.: A comparison of tabun-inhibited rat brain acetylcholinesterase reactivation by three oximes (HI-6, obidoxime and K048) in vivo detected by biochemical and histochemical techniques. Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, Informa Healthcare publisher. ISSN 1475-6366 Accepted 22.10.2009, IF 1.343 (10%)

Bajgar, J. et al: A comparison of tabun-inhibited rat brain acetylcholinesterase reactivation by three oximes (HI-6 obidoxime and K048) in vivo detected by biochemical and histochemical techniques. Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 25 (2010), ISSN: 1475-6366, 790-797, IF 1.49 (10%)

Simunek, A., Strnad, J., Kopecka, D., Brazda, T., Pilathadka, S., Chauhan, R., Slezak, R., Capek, L.: Changes in Stability After Healing of Immediately Loaded Dental Implants.
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 25 (2010) pages: 1085-1092
ISSN: 0882-2786, IF 1.98 (10%)

Cirkl, D.: Modelling of damping force of dynamically loaded specimen of polyurethane foam in dependence on its density. Shock and Vibration 17 (2010), ISSN: 1070-9622, 373-381, IF 0.095 (100%)

Šklíba, J., Škoda, J.: About dynamic problem of the vibroisolation with the gyroscopic stabilizer. Mechatronic Systems and Materials, Difusion and Defect Data pt.B – Solid state phenomena, 164 (2010), ISSN: 0377-6883, 116-120, IF 0.21 (100%)

Votrubec, R., Sivčák, M.: The correction and compensation for the gyroscopic stabilizer. Mechatronic Systems and Materials, Difusion and Defect Data pt.B – Solid state phenomena, 164 (2010), ISSN: 0377-6883, 145-148, IF 0.21 (100%)

Sivčák, M., Škoda, J.: Radial correction controlers of gyroscopic stabilizer. Journal of Vibroengineering, 12 (2010), issue 3, ISSN: 1392-8716, 300-304, IF 0.357 (100%)

Články (cizojazyčné) v recenzovaných časopisech

Capek L.,Buchvald P.: BIOMECHANICAL COMPATIBILITY OF SCREWS FOR ODONTOID FRACTURE FIXATION. Acta Mechanica Slovaca, Košice 2008, p. 97-105, 3-B/2008, ISSN 1335-2393 (70%)

Barbora, J., Buchta, J., Janeček, B., Lufinka, A., Marek, M., Šklíba, J., Apetaur, M., Kupka, L.: Research of actively controlled air-suspended seat for vehicles, Journal of Vibroengineering (JVE), September 2009, Volume 11, Issue 3,  p. 421-433,  ISSN 1392-8716. (12,5%)

Šklíba, J. Problem of gyroscopic stabilizer damping, In Applied and Computational Mechanics, June 2009, Plzeň, Czech Republic, p. 205-212, ISSN 1802-680X, Západočeská univerzita v Plzni.(100%)

Petríková, I., Marvalová, B., Prášil, L.: Measurements of mechanical properties of cord-rubber composites, ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA (Journal of Material Testers), 2010, Issue 1-2, p. 30-36, ISSN 1787-5072. (90%)

Václavík, M.: Contribution of VUTS to Leno Weawing Technology, Unitex, 2010, Issue. 1, p. 10-11. (100%)

Články (české) v recenzovaných časopisech

Blekta, J. - Mevald, J.: Vliv podmíněnosti Jacobiho matice na stabilitu mutibody simulací, Acta Mechanica Slovaca, 3-B/2008, Košice 2008, p. 77-81, SR, ISSN 1335-2393.

Vrzala R., Petríková I.: Broušení čelními stěnami rotujících kotoučů - přenášený moment. Jemná mechanika a optika., vol. 53, 2008, no 9, p.245-247, ISSN 0447-6441.

Dzan L., Čapek L.: Vliv délky implantátu na jeho primární stabilitu, Česká stomatolgie 109/2009, ISSN 1210-3381. (50%)

Dzan, L., Lochman, Z., Čapek, L., Lufinka, A.: Prototyp dvouosého extenzometru na měření elasticity lidské kůže. Česká stomatologie, 2010, Vol. 11, Issue 6, p. 136-138, ISSN 1345-2395. (70%)

Příspěvky ve sbornících (ISI Proceedings)

Marvalova B., Identification of Viscoelastic Model of Filled Rubber And Numerical Simulation of Its Time Dependent Response, Vibration Problems ICOVP 2007,  Springer Proceedings in Physics , Vol. 126, Inan, E.; Sengupta, D.; Banerjee, M.M.; Mukhopadhyay, B.; Demiray, H. (Eds.), 2008, XVI, pp.273-279, ISBN: 978-1-4020-9091-2.

Marvalova B.: Viscoelastic properties of filled rubber. Experimental observations and material modelling. CONSTITUTIVE MODELS FOR RUBBER V  Book Series: Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences. Pp: 79-84  published: Taylor &francis Ltd, London, England,2008. ISBN 978-0-415-45442-1.

Skliba J, Sivcak M., ON THE PROBLEM OF THE CHOICE OF CONTROLLED DAMPER BY THE VIBRO-ISOLATION SYSTEM, Vibration Problems ICOVP 2007,  Springer Proceedings in Physics , Vol. 126, Inan, E.; Sengupta, D.; Banerjee, M.M.; Mukhopadhyay, B.; Demiray, H. (Eds.), 2008, XVI, pp. 365-373, ISBN: 978-1-4020-9091-2.

Skliba J, Sivcak M., ON THE PROBLEM OF DEPENDENCE OF DAMPER FORCE ON THE CONCENTRATION OF FREE AIR IN WORKING LIQUID, Vibration Problems ICOVP 2007,  Springer Proceedings in Physics , Vol. 126, Inan, E.; Sengupta, D.; Banerjee, M.M.; Mukhopadhyay, B.; Demiray, H. (Eds.), 2008, XVI, pp. 375-381, ISBN: 978-1-4020-9091-2.

Blekta J., Lufinka A., Mevald J.,Šír M. Platform with six degrees of freedom – Measurement preparation. In Proceedings of Xth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM. Technical University of Liberec, September 2-4,2008 Liberec, CZ, pp.75-80. ISBN978-80-7372-370-5. (80%)

Cirkl, D.: Measurement and comparizon of mechanical properties of polyurethane foam specimens taken form different part of the same car driver‘s seat. In proceedings of X. Interantional Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Technical University of Liberec, IFToMM, Sept. 2-4, 2008,  Liberec 2008, p. 141-146. ISBN 978-80-7372-370-5.

Ondrášek J., Petríková I.: A Model of Weaving Machine Controlled Mechanical System. In Proceedings of Xth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM. Technical University of Liberec, September 2-4,2008 Liberec, CZ, pp. 439-446. ISBN 978-80-7372-370-5. (30%)

ŠKLÍBA J. - SIVČÁK M. Some problems of the application of tandem of opposite running gyroscopes, In Proceedings of Xth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM. Technical University of Liberec, September 2-4,2008 Liberec, CZ, pp.141-146. ISBN978-80-7372-370-5.

Václavík M, Jirásko P.: Mechatronic Drive Variants of Processing Machine Working Links. In Proceedings of Xth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM. Technical University of Liberec, September 2-4,2008 Liberec, CZ, pp. 679-684. ISBN 978-80-7372-370-5. (50%)

Václavík M. Koloc Z.: A Contribution to the Synthesis of a Trihedral Conjugate Cam. In: Proceedings of  EUCOMES 08. pp.341-346. Springer 2008. ISBN 978-1-4020-8914-5. (50%)

Vrzala R., Petríková I.: Mechanika přenosu pohybu čelními stěnami třecích kotoučů s rovnoběžnými osami. In Proceedings of Xth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM. Technical University of Liberec, September 2-4,2008 Liberec, CZ, pp.703-708. ISBN 978-80-7372-370-5.

Blekta J., Mevald J., Petríková I.: Evaluation of spatial vibrations using a platform with 6 degrees of freedom. In: Proceedings of  EUCOMES 08. p.577-583. Springer 2008. ISBN 978-1-4020-8914-5.

Šůla V., Čapek L. PEVNOSTNÍ ANALÝZA POVRCHOVÉ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms 2008, Technical University of Liberec. ISBN 978-80-7372-370-5, p. 611-616.

Ackermann, M., Capek, L.: AnalysisoOf Contact Pressure on the Unicondylar Knee Replacement. . In: Proceedings of Experimental Stress Analyssis 2009. Sychrov, June 8 - 11, 2009, p. 43-47. ISBN 978-80-7372-483-2. (100 %)

Blekta, J., Mevald, J., Lufinka, A.: Reduction of the Vibration Effects Actuating In General Direction On Colliery Machine Driver. In: Proceedings of Experimental Stress Analyssis 2009. Sychrov, June 8 - 11, 2009, p. 43-47. ISBN 978-80-7372-483-2. (70 %)

Blekta, J., Lufinka, A.: Simulation Of A Bucket Excavator Cab Real Movement. In: Proceedings of Experimental Stress Analyssis 2009. Sychrov, June 8 - 11, 2009, p. 38-42. ISBN 978-80-7372-483-2. (60 %)

Cirkl, D.: Mechanical properties of slow spring back foam. In: Proceedings, 47-th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis 2009. TUL – Technical University of Liberec, Sychrov, Czech Republic, June 8.-11., 2009, p. 82-89. ISBN 978-80-7372-483-2. (100%)

Hoang Sy Tuan, Marvalová, B.: Magnetoelastic anisotropic elastomers in a static magnetic field: Constitutive equations and FEM solutions. Constitutive models for rubber VI, Heinrich et al. (eds.), Taylor & Francis, London, ISBN978-0-415-56327-7, pp.453-8. (100%)

Marvalová, B., Petríková, I., Mázik, L.: Experimental Measurement of the Dynamic Moduli of
Naturally Aged Rubber Segments. 47th International Scientific Conference Experimental
Stress Analysis EAN 2009. Technical University of Liberec. 2009, June 8 -11, p. 145-152. ISBN-978-80-7372-486-2. (100%)

Petríková, I., Marvalová, B.: Experimental Determination of the Mechanical Properties of
Naturally Aged Rubber. International Conference of Constitutive Model for Rubber VI.
Taylor&Francis Group, 2009, September 7 – 10, p. 143-147. ISBN-978-0-415-56327-7. (100%)

Fridrichová, L., Petríková, I., Jína F.: Influence Prestressing of Textile on Stiffness Upholstery of Automobile Seat. 47th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis EAN 2009. Technical University of Liberec. 2009 June 8 -11. p. 105-108. ISBN-978-80-7372-486-2. (30%)

Vlach, J., Hoang Sy Tuan, Marvalova, B.: Experimental and  numerical research of Magneto-sensitive elastomers. Proc. 47. Int. Conf. Experim. stress analysis , EAN 2009, pp. 283-290,  ISBN 978-80-7372-483-2. (100%)

Reich, S., Segla, S.: Comparison of a Passenger Car with Passive and Semi-active Suspension System Based on a Friction Controlled Damper. New trends in mechanism science – analysis and design, Pisla, D. et al (eds.), Springer, Dordrecht, ISBN 978-90-481-9689-0, pp. 405-412. (50%)

Petríková, I., Marvalová, B., Prášil, L.: Modelling of mechanical properties of cord-rubber composites. International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2010, Šmíd et al (eds.), Palacky University Olomouc, ISBN 978-80-244-2533-7, pp. 325-332. (90%)

Marvalova, B., Hoang Sy Tuan, Petrikova, I.: Pure Shear Experiment for Rubberlike Materials. International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2010, Šmíd et al (eds.), Palacky University Olomouc, ISBN 978-80-244-2533-7, pp. 249-256. (100%)

Marvalová, B., Petríková, I., Cirkl, D.: Tribological and Viscoelastic Behaviour of Carbon Black Filled Rubber.  ASME 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis. ESDA 2010. July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey. ISBN 978-0-7918-3877-8, příspěvek na CD-ROM – nečíslované strany. (100%)

Petříček, J., Blekta, J., Mevald, J., Petríková, I.: Simulation Model of Car Seat and Its Verification Using Platform with Six degrees of Freedom. 48th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2010. Šmíd et al (eds.), Palacky University Olomouc, ISBN 978-80-244-2533-7, pp. 333-338. (100%)

Příspěvky (cizojazyčné) ve sbornících (mimo ISI Proc.)

Blekta, J. - Lufinka, A. - Dvořák, B. - Šír, M. Some problems of car seats maesurement on testing board with six degrees of freedom. In: Book of contributions, 46th Inter. Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2008. VŠB – Technical University of Ostrava, Horní Bečva, June 2.-5., 2008, p. 23-26. ISBN 978-80-248-1774-3. (60%)

Cirkl, D.: Application of explicit formulation of damping force of polyurethane foam in case of harmonic kinematic excitation. In Book of extended Abstract of the Conference Engineering mechanics 2008, National Conference with international participation. May 12-15, 2008, Svratka  2008, p. 40-41. ISBN 978-80-87012-11-6.

Bajgar J., Hajek P., Karasova J., Slizova D., Krs O., Kuca K., Jun D., Fusek J., Capek L.: Protective effect of Huperzine A pretreatment on acetylcholinesterase inhibition in different structures of the rat brain following soman intoxication. 11th Medical Chemical Defence Conference: Sulfur mustard: Novel Targets for Intervention. Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology, Munich, 23-24 April 2008, Poster No 28 (10%)

Hajek P.,Čapek L.: Creation of anatomic models - our experiences after one year work. Morphology 2008, Olomouc, ISBN 978-80-244-2061-5, p.73 (50%)

Hajek P., Bajgar J.,Karasova J.,Slizova D., Krs O.,Kuca K., Jun D., Fusek J. and Capek L.: Acetylcholinesterase inhibition in different structures of the Rat Brain Following Soman Intoxication Pretreated wih Huperzine A, Morphology 2008, Olomouc, ISBN 978-80-244-2061-5, p. 74 (10%)

M. Denk, M. Šír: KINEMATICS OF 16 DOF ROBOTIZED VEHICLE CHASSIS. In: Proceedings of National Conference with International Participation ENGINEERING MECHANICS 2008, Svratka,Czech Republic, May 12 - 15, 2008, pp.48-49, ISBN 978-80-87012-11-6.

Petríkova I., Marvalová B.: Measurement of Friction and Damping Properties of Rubber,
In: Book of contributions, 46th Inter. Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2008. VŠB – Technical University of Ostrava, Horní Bečva, June 2.-5., 2008, p. 191-194. ISBN 978-80-248-1774-3.

Ondrášek J., Medůna O., Petríková I.: Mechatronic model of weaving loom. In: Proceedings of national conference with international participation Engineering Mechanics 2008, pp.170-171. May 12 - 15, 2008, Svratka. Czech Republic. ISBN 978-80-87012-11-6.(50%)

Ondrášek J., Petríková I.: A Model of Weaving Machine Controlled Mechanical System. In: Proceedings of the Workshop on the Transfer Innovation to Curriculum of Mechatronics, pp. 49-56. October 8-10, 2008, Liberec Czech Republic. ISBN 978-80-7372-386-6.(30%)

Ondrášek, J., Petríková, I.: Modeling of Control Mechanic Systems by Using CAx Program Appliances, 15th International Conference STRUTEX, 1st - 3rd December 2008, pp. 641 - 652, ISBN 978-80-7372-418-4, Technical University of Liberec 2008 (30%)

Hoang S.T., Marvalova B., Magneto-hyperelastic material in an uniform magnetic field: FEM calculation of stress and strain, Engineering mechanics 2008, Svratka, p.86-87, ISBN 978-80-87012-11-6.

Marvalová B, Prášil B., Bartuněk D. & Pánek J., Measurement of Mechanical Properties of Cord-Rubber Composites, 25 Danubia-Adria Symp, Sept. 2008, Daniel, M., Holy, S., Ruzicka, M , pp. 167-8,  ISBN 978-80-01-04162-8. (70%)

Marvalova B., Experimental and numerical research of mechanical properties of cord-rubber composites at finite strains, Proc. of  Euromech colloquium 502 – Reinforced elastomers, M. Kaliske, G. Heinrich, E. Verron Eds., Dresden, Sept. 2008, pp. 19-22, ISBN 978-3-00-025427-7.

Hoang S.T., Marvalová, B.: Numerical Differentiation of Experimentally Measured Displacements. Proc. of int. conf. Technical computing 2008,  Prague, p. 40, ISBN 978-80-7080-692-0.

Hoang S.T., Marvalová, B.: Coupling of magnetoelastic material and magnetic field in Comsol Multiphysics, Sb. semináře Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008, Plzeň , Laš, V., Zemčík, R.  (Eds), pp.8-18, ISBN 978-80-7043-735-3.

Ruzicka J., Hoang S. T., Marvalova B.:  Viscoelastic properties of rubber measured by means of dynamic mechanical analysis, Conf. Dynamics of machines 2008, Czech National Commitee of IFToMM, Prague, Febr. 2008, pp. 153-160, ISBN 978-80-87012-10-9.

ŠKLÍBA, J. - KUPKA, L. - JANEČEK, B. - BUCHTA, J.: To the Problem of the Height Adjustment of the Actively Controlled Driver Seat. In Proceedings of the Colloquium Dynamics of Machines 2008, National colloquium with international participation. Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Febr. 2008, pp.175–180. ISBN 978-80-87012-10-9. (25%)

SIVČÁK, M. - ŠKLÍBA, J. About Another Possibility of Reducing the Pneumatic Suspension Stiffness In Book of extended Abstract of the Conference Engineering mechanics 2008, National Conference with international participation. Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, May 12-15, 2008, Svratka  2008, pp. 208-209. ISBN 978-80-87012-11-6.

ŠKLÍBA, J. About a Precedence of the Tandem of Opposite Running Gyroscopes, In Book of extended Abstract of the Conference Engineering mechanics 2008, National Conference with international participation. Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, May 12-15, 2008, Svratka  2008, pp. 226-227. ISBN 978-80-87012-11-6.

ŠKLÍBA J. About Two Possibilities of Gyroscopic Stabilization of a Vibroisolation System with More Degrees of Freedom, International Conference on Engineering Optimization, Rio de Janeiro, Brazil, 1.-.5.6. 2008, ISBN 978-85-7650-152-7

APETAUR, M. - BARBORA, J. - BUCHTA, J. - JANEČEK, B.- KUPKA, L. - ŠKLÍBA, J.  Development of Active Controlled Driver’s Seat. Seminar Interaction and Feedbacks  2008. Institute of Thermomechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Prague, 25.-26. 11. 2008. ISBN 978-80-87012-15-4. (15%)

ŠKLÍBA J. Problem of the gyroscopic stabilizer damping, Computational mechanics 2008, Nečtiny, 3.-5.11. 2008, 24th conference with international participation, ISBN 978-80-7043-712-4

Blekta, J., Mevald, J.: Reduction of the Vibration Effects Actuating In General Direction On Colliery Machine Driver. In: Proceedings of abstracts, Applied Mechanics 2009. Smolenice, April 6 - 8, 2009, p. 19-20. ISBN 978-80-89313-32-7. (100%)

Blekta, J., Mevald, J.: Reduction of the Vibration Effects Actuating In General Direction On Colliery Machine Driver. In: Book of extended abstracts, Engineering mechanics 2009. Svratka, May 11 - 14, 2009, p. 26-27. ISBN 978-80-86246-35-2. (100%)

Blekta, J., Mevald, J., Lufinka, A.: Platform With Six Degrees Of Freedom - Simulation Model Of Car Seat And Its Verification. In: CD Extended Abstracts, Computational Mechanics 2009. Nečtiny, November 9 - 11, 2009. ISBN 978-80-7043-824-4. (70%)

Cirkl, D.: Modelling of damping force of dynamically loaded specimen of polyurethane foam in dependence on its density. In: Proceedings, International Conference on Structural Engineering Dynamics 2009. Instituto Superior Téchnico Lisboa, Ericeira, Portugal, June 22.-24., 2009, ISBN: 978-989-96276-0-4. (100%)

Čihák, M., Mevald, J., Šidlof, P.: Analysis of torsional vibration of the Arway coach drivetrain. In: CD Extended Abstracts, Computational Mechanics 2009. Nečtiny, November 9 - 11, 2009.
ISBN 978-80-7043-824-4. (70%)

Denk M., Korf J., Šír M.: Robotized Chassis, Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems MMaMS’2009, Zemplínska Šírava, Slovakia, September 22. -24. 2009, page: 86, ISBN 978-80-553-0288-1 (100%)

Jirásko, P., Václavík, M.: Residual Spectra of Displacements of Conventional ana Electronics Cams. In: Book of extended abstracts, Engineering mechanics 2009. Svratka, May 11 - 14, 2009, p. 114 - 115. ISBN 978-80-86246-35-2. (50 %)

Segľa, Š.: Approximate Dynamic Analysis of the Elevating Work Platform VPH 1500. In: Book of Extended Abstracts, Vol. 11 (2009), 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control 2009. University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, December 11.-12., 2009, p. 91-92 (full text on a CD). ISBN 978-83-87982-13-3. (100%)

Sivčák, M., Denk, M., Škoda, J.: Verification of mathematical model of the gyroscopic stabilizer, In Computational mechanics 2009, The 25th conference with international participation CM2009, November 9-11 2009, Nečtiny, Czech Republic, CD-ROM Extended abstracts, ISBN 978-80-7043-824-4, Západočeská Univerzita v Plzni.  (100%)

Votrubec R., Sivčák M.: Measurement and analysis of dynamic properties of active sanitary coach, Engineering Mechanics 2009, Svratka, 11.-14. 5.2009, ISBN 978-8/0-86246-35-2 (50%)

Votrubec R., Sivčák M.: The correction and compensation motors for the gyroscopic stabiliser, Mechtronic system and materials 2009, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Litva, p. 136-138, ISBN 978-9955-28-493-2 (50%)

Šklíba, J., Škoda, J.: About dynamics problems of the vibroisolation system with the gyroscopic stabilizer, In Mechatronic systems and materials MSM – 2009, The 5th international conference MSMS – 2009, October 22-25 2009, Vilnius, Lithuania, Book of Abstracts, p. 140-142, ISBN 978-9955-28-493-2, Vilnius Gediminas Technical University. (100%)

Šklíba, J., Škoda, J.: About the latest possibility of stiffness reduction of ambulance couch suspension, Proceedings of the International Conference VIBROENGINEERING 2009, 8th International Conference, September 16-18 2009, Klaipeda, Lithuania, p. 63-66, ISSN 1822-1262, Klaipeda University, Kaunas University of Technology. (100%)

Šklíba, J.: Eigen values of the full and simplified system of gyroscopic stabilizer, Dynamics of machines 2009, Proceedings of National colloquium with international participation, February 3-4 2009, Prague, Czech Republic, p. 141-144, ISBN 978-80-87012-16-1, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic. (100%)

Šklíba, J., Čapek, L., Segla, Š. About a possibility of the simplification of the dynamical system with gyroscopic stabiliser, In Book of extended abystracts Engineering Mechanics 2009, National conference with international participation, May 11-14 2009, Svratka, Czech Republic, p. 262-263, ISBN 978-80-86246-35-2, Ústav Termomechaniky AVČR. (33%)

Tuan Hoang Sy, Marvalová, B.: Simulation of Viscoelastic Fiber-Reinforced Composites at Finite Strains in Comsol Multiphysics. Applied Mechanics 2009, 11th International Scientific Conference. Smolenice, April 6-8, 2009, Slovak Rep., pp. 45-46, ISBN  978-80-89313-32-7. (100%)

Tuong N.V., Tuan H. S., Pokorny P.: Matlab-based programming for free-form surfaces. International Conference 2009 Manufacturing systems today and tomorrow. TUL, Liberec, November 19-20, 2009, Czech, pp. 17, ISBN 978-80-7372-541-9. (33%)

Chihaoui, A., Chambert, J.,Capek, L., Richard, F., Dzan, L., Jacquet, E.:  Numerical identification of initial stress within in vivo human skin,  ISBS International Symposium - From surface to deepness, International  Society for Biophysics and Imaging of the Skin (ISBS), September  10-12, 2009, Besançon, France. (30%)

Saidi,  K.,  Capek,  L., Tiennot,  E.,  Placet,   V., Berriet,  C., Dzan,  L.,  Jacquet,  E.: Analyse des contraintes de tension sur la peau humaine, 19ème Congrès Français de Mécanique, Marseille, Francie. (30%)

Petríková, I., Marvalová, B., Prášil, L.: Experimental research and numerical simulation of mechanical response of cord-rubber composites. Third International Conference on Multidisciplinary Design Optimization and Applications, June 21-23, 2010, Paris. ISBN 978-2-9529-3314-8, příspěvek na CD-ROM – nečíslované strany. (90%)

Ackermann, M., Čapek, L.: Optimization of unicondylar knee replacement according to contact pressure. Third International Conference on Multidisciplinary Design Optimization and Applications. June 21-23, 2010, Paris. ISBN 978-2-9529-3314-8, příspěvek na CD-ROM – nečíslované strany. (100%)

Marvalová, B., Hoang Sy Tuan, Heller, L., Petríková, I.: Experimental determination of mechanical properties of cord-rubber composites and numerical modelling of their behaviour.  Modelling of Elastomeric Materials and Products, October 14, 2010, 1 Carlton House Terrace, London, bez ISBN, http://www.iom3.org/events/modelling-elastomeric-materials-and-products, e-book, 7 stran. (80%)

Blekta, J., Petříček, J., Mevald, J., Bocko, P., Sivčák, M.: A New Cab and Seat Mount of Bucket Wheel Excavator Schrs 1320. 12th International Scientific Conference Applied Mechanics 2010, Blekta (eds.), Technical University of Liberec, Liberec, ISBN 978-80-7372-586-0, pp. 13-16. (80%)

Bocko, P., Mevald, J., Blekta, J., Petríková, I., Lufinka, A.: Research of Multi-Degrees Vibroisolation of an Operator in Wheel-Excavator. 12th International Scientific Conference Applied Mechanics 2010, Blekta (eds.), Technical University of Liberec, Liberec, ISBN 978-80-7372-586-0, pp. 17-20. (80%)

Petříček, J., Blekta, J., Mevald, J.: Dynamic Absorber Using for Driver Seat Vibroisolation of Bucket-Wheel Excavator. Book of Extended Abstracts [CD-ROM, nečíslované stránky] of Computational Mechanics 2010, Adámek et al (eds.), University of West Bohemia, Plzeň, ISBN 978-80-7043-919-7. (70%)

Škoda, J.: Using of chirp signals for resonance determination. Applied Mechanics 2010, Jablonec nad Nisou, ISBN 978-80-7372-586-0, pp. 123-125. (100%)

Marvalova, B., Vlach, J.: Application of magnetoelastic elastomer as tunable spring damper. Applied Mechanics 2010, Jablonec nad Nisou, 19-21 April, ISBN 978-80-7372-586-0, pp. 91-94. (100%)

Šklíba, J., Sivčák, M., Škoda, J.: Modal analysis of gyroscopic system with 5 degrees of freedom. Book of Extended Abstracts [CD-ROM, nečíslované stránky] of Computational Mechanics 2010, Adámek et al (eds.), University of West Bohemia, Plzeň, ISBN 978-80-7043-919-7. (100%)

Sivčák, M., Škoda, J.: Radial correction coefficients of gyroscopic stabilizer. Engineering Mechanics 2010, Svratka, ISBN 978-80-87012-26-0, pp. 133-134. (100%)

Šimek, J., Šklíba, J., Prášil, L., Svoboda, R.: Design of power gyro for stretcher stabilization. Colloqium Dynamics of Machines 2010, Praha, ISBN 978-80-87012-24-6, pp. 79-84. (25%)

Golovacheva, E., Capek, L.: The stability of the screw system used for reverse shoulder total prosthesis. Human Biomechanics 2010, ISBN 978-80-7372-648-5, pp. 72-76. (100%)

Remache, D., Chambert, J., Capek, L., Pauchot, J., Jacquet, J.: Finite element analysisof the V-Y advancement flap. Human Biomechanics 2010, ISBN 978-80-7372-648-5, pp. 265-269. (30%)

Rysova, M., Capek, L., Martinova, L.: Effect of direct sterilization on mechanical properties of bone cement implants. Human Biomechanics 2010, ISBN 978-80-7372-648-5, pp. 296-300. (70%)

Capek, L., Lochman, Z., Dzan, L., Jacquet, E.: Biaxial Extensometer for measuring of the human skin anisotropy in vivo. 5th Cairo International Biomedical Engineering Conference 2010, ISBN 978- 1-4244-7169-0. (60%)

Votrubec, V., Šidlof, P.: Reduction of Vibrations of Industrial Sewing Machines. 17th International Conference Strutex, Faculty of Textile Engineering, TUL, Liberec, 18. - 19. 11. 2010, ISBN 978-80-7372-664-5, pp.: 113 -114. (75%) 

Václavík, M., Jirásko, P.: Electronics Cams in Serial and Parallel Combination with Conventional Mechanisms in the Drives of Mechanism Working Links. The First IFToMM Asian Conference on Mechanism and Machine Science, October 21-25, Taipei, Taiwan, příspěvek na CD-ROM – nečíslované strany. (50%)

Škoda, J. Šklíba, J., Sivčák, M.: Choice of Parameters for Gyroscopic Stabilizer of Vibration-isolation System. The Third International Conference on Dynamics, Vibration and Control 2010, Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics, CD-ROM - nečíslované strany. (100%)

Příspěvky (české) ve sbornících (mimo ISI Proceedings)

ČAPEK L., HÁJEK P.: Databáze anatomických modelů pro samostudium. In: Mefanet report 01, Masarykova Univerzita, Brno, 2008, p.73-74, ISBN 978-80-210-4539-2 (50%)

Segľa, J., Segľa, Š., Optimalizácia odpruženia zadného kolesa motocykla. In: Sborník přednášek ze VII. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2009. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, září 9.-11., 2009, p. 141-146. ISBN 978-80-7414-153-9. (60 %)

Šklíba, J., Škoda, J., Sivčák, M., Votrubec, R.: Radiální korekce gyroskopického stabilizátoru, In Proceedings of Interaction and feedbacks 2009, 26th National seminar with international participation, November 24-25 2009, Prague, Czech Republic, p. 55-60, ISBN 978-80-87012-23-9, Institute of Thermomechanics Academy of Science Czech republic. (75%)

Němeček P.,Čapek L.,Novák J: Aplikace vibračních metod v medicínské oblasti, 28. mezinárodní vědecká konference DIAGO 2009. (30%)

Korf, J.: Simulační modely robotizovaného podvozku. Workshop pro doktorandy FS a FT TUL, Rokytnice nad Jizerou, 20.-23. září 2010, ISBN 978-80-7372-642-3, pp.: 190-194. (100%)

Vlach, V.: Měření vlastností magnetoreologických elastomerů. Workshop pro doktorandy FS a FT TUL, Rokytnice nad Jizerou, 20.-23. září 2010, ISBN 978-80-7372-642-3, pp.: 248 -251. (100%)


 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení