Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Řešené projekty

Na této stránce uvádíme seznam všech projektů, které byly na katedře mechaniky, pružnosti a pevnosti řešeny od roku 2008 do současnosti.

projekt:   Výzkumný záměr MSM - 4674788501
název:   Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem
doba řešení:   2005 - 2011
řešená problematika:
 • vibroizolační systémy, zejm. pružně uložené sedačky řidičů, sanitní lehátka, kabiny řidičů a operátorů pracovních strojů a pružná uložení podvozků,
 • vibroizolační prvky a systémy, různé typy tlumičů, pružin a kombinovaných jednotek, výzkum základních charakteristik pružících elementů,
 • viskoelastické vlastnosti pryže a pryžových kompozitů,
 • výzkum mechanických vlastností polyuretanových pěn,
 • experimentální vibrační plošina se šesti stupni volnosti připravovaná pro biomechanický výzkum v oblasti zatížení lidského organismu zrychlením obecného směru.

projekt:   Výzkumné centrum 1M4674788501
název:   Textil II
doba řešení:   2007 - 2011
řešená problematika:
 • textilní strojírenství a mechatronika,
 • metodika řízení mechanických systémů se zaměřením na textilní stroje.

projekt:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
program Tandem FT-TA5/102

název:   Výzkum vícestupňové vibroizolace řidiče v kabinách kolesových rypadel a pracovních strojů.
doba řešení:   2008 - 2010
řešená problematika:
 • výzkum kritérií pro hodnocení vibrací působících na sedící osobu - řidiče kolesových rypadel,
 • teoretická analýza dynamického chování odpružené sedačky řidiče a sedačky s vodorovným vypružením,
 • teoretické a simulační analýzy dynamického chování pružně uložených kabin na výložníku kolesového rypadla,
 • ideové varianty vícestupňové vibroizolace a kontrolní dynamické analýzy,
 • ověření účinnosti konstrukce vícestupňové vibroizolace na simulačních modelech,
 • realizace nového uložení kabiny a následná měření úrovně vibrací.

projekt:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
program TIP  FR—TI1/584

název:   Výzkum materiálových vlastností "smart" materiálů, výpočetní simulace a laboratorní testování stentů, stentgraftů a jejich zavaděčových systémů.
doba řešení:   2009 - 2012
řešená problematika:   Řešení projektu spočívá v komplexním poznání vlastností Smart materiálu slitin Ni Ti a biodegradabilních materiálů jako jsou vratné elastické deformace, materiálová únava a již zmíněná biodegradabilita. Tyto vlastnosti dávají velké možnosti využití těchto materiálů na poli lékařství v podobě implantátů do lidského organismu. Logickým pokračováním bude vývoj nových progresivních implantátů – stentů, stenografů a jejich zavaděčů, na kterých budou získané výsledky ověřeny v praxi.

projekt:   Grantová agentura České republiky – projekt 101/09/1481
název:   Gyroskopická stabilizace vibroizolačního systému
doba řešení:   2009 - 2011
řešená problematika:   Gyroskopická stabilizace je v dynamice novým fenoménem. Cílem projektu bylo prokázání jejího příznivého účinku na vibroizolaci lidského těla při obecném (zejména rotačním) kinematickém buzení. Tyto teoreticky odvozené účinky byly verifikovány na ověřovacím modelu.

projekt:   Grantová agentura České republiky – projektP108/10/1296
název:   Vývoj a charakterizace aktivních hybridních textilií s integro-vanými NiTi vlákny mikronových průměrů s nanozrnnou strukturou.
doba řešení:   2010 - 2012
řešená problematika:   Řešení projektu spočívá ve výzkumu mechanických vlastností aktivních hybridních textilií s integrovanými NiTi vlákny. Kromě experimentálního výzkumu se prvky a struktury z těchto materiálů  modelují pomocí metody konečných prvků.
 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení