Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Pružnost a pevnost II

Garant: Marvalová Bohdana
Přednášející: Marvalová Bohdana
Fakulta: Strojní

Úvod: 

Doporučená literatura a zdroje:

Höschl, C., Pružnost a pevnost 2, Liberec 1992,  (v knihovně TUL, počet 23)

Stříž, B. a kol., Pružnost a pevnost 2, Liberec 1980, (v knihovně TUL, počet 20)

Stříž, B. a kol., Metodická příručka z pružnosti a pevnosti, (řešené příklady), (v knihovně TUL, počet 43)

E-learning TUL, PP2 https://www-new.kmp.tul.cz/resene-priklady/elearning60da.html

Řezníček, J., Řezníčková, J., Pružnost a pevnost v technické praxi 1-3, (sbírka příkladů, (v knihovně TUL)

Materiály vytvořené v rámci TKMOST: http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/pruznost-a-pevnost-2
 

Studijní opory SF VUT Brno http://www.umt.fme.vutbr.cz/cs/studium/studijni-materialy.html

Hearn, E.J., Mechanics of Materials, 3rd ed., Oxford : Butterworth-Heinemann, 1997; v knihovně TUL

Podpůrné materiály pro studium předmětu Pružnost a pevnost 2 - KME, ZČU https://www.kme.zcu.cz/kmet/pp2/

J. Vrbka: Mechanika kompozitů, VUT Brno
 

Kalkulátor na VŠE - aneb na vše přece už dávno existuje nějaký vzorec
 

Pro milovníky vzorců e-book za pouhých 100 Euro, znalost basic English nutná: The Most Complete, Up-To-Date Guide To Stress And Strain Formulas

Něco pro inženýry 21. století
http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/pruznost_tisk.pdf

Krut nekruhových průřezů

Rotačně symetrické úlohy Jan Řezníček ČVUT

Anotace: 

Do části "Přiložené soubory" občas přidám soubor s příponou mlx
Jsou to skripty, vytvořené v prostředí Matlab a které obsahují text, obrázky, rovnice a části s programovými instrukcemi, které lze spustit.

Ke spuštění je třeba mít k disposici Matlab, který naše univerzita zakoupila pro všechny své studenty a pracovníky k akademickému použití viz:
http://liane.tul.cz/cz/MATLAB
 

Sylabus: 

1. Únava materiálu při kombinovaném namáhání. Součinitel bezpečnosti. Technologické a provozní vlivy na mez únavy.
2. Kontaktní namáhání.
3. Základy energetických metod. Castiglianova věta.
4. Ohýbané tlusté křivé pruty.
5. Tenké křivé pruty. Vnitřní statická neurčitost.
6. Rotačně souměrné úlohy. Silnostěnné nádoby.
7. Lisované spoje.
8. Rotující kotouče a hřídele.
9. Ohyb tenkých rotačně souměrných desek.
10. Namáhání rotačně souměrné tenkostěnné válcové skořepiny.
11. Kroucení prizmatických tyčí obecných průřezů.
12. Membránová analogie. Kroucení tenkostěnných tyčí otevřených a uzavřených průřezů. Nádaiova analogie.
13. Základy stísněného krutu tenkostěnných tyčí otevřených průřezů.
14. Základy matematické teorie pružnosti a pevnosti.

Podmínky zápočtu:

Student získá zápočet z PP2, splní-li následující kriteria:
1. Student, který má zkoušku z PP1  a uspěl u vstupního testu z PP1,
musí ještě úspěšně absolvovat dva další kontrolní výstupy viz níže.
2. Student, který má zkoušku z PP1 a neuspěl u vstupního testu z PP1 nebo nemá zkoušku z PP1 a uspěl u vstupního testu z PP1, musí úspěšně absolvovat tři kontrolní výstupy.
3. Student, který nemá zkoušku z PP1 a neuspěl u vstupního testu z PP1, musí úspěšně absolvovat čtyři kontrolní výstupy
4. Je vyžadována 80 % účast na cvičeních ze standardní délky semestru.
Úspěšné složení podmiňující zkoušky z PP1 student prokáže předložením zápisu v indexu při udělování zápočtu.
Kontrolní výstupy:
1. povinný výstup pro všechny studenty: vypracování 3 semestrální prací
2. tři kontrolní testy (kromě vstupního testu)
Vstupní testy ze základních znalostí podmiňujícího předmětu budou studenti absolvovat ve 2. týdnu semestru!
Téma bude oznámeno na cvičení ve 2. nebo 3.  týdnu semestru.
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
vedoucí katedry

Přílohy:

 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení